+31649273939 mijnChineseBruiloft@gmail.com

Een gewone trouwambtenaar of toch een BABS?

Chinesebruiloft Trouwambtenaar Trouwboek

Als jullie gaan trouwen in de gemeente, dan krijgen jullie een trouwambtenaar toegewezen die jullie huwelijk voltrekt. Vaak kun je ook een voorkeur uitspreken voor een bepaalde trouwambtenaar van de gemeente.

Wil je toch getrouwd worden door iemand uit de familie of vriendenkring, of een carbaretier of wie dan ook, dan kun je kiezen voor een BABS, een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een BABS is niet werkzaam bij de gemeente als ambtenaar, maar is wel voor één dag aangesteld om een huwelijk te voltrekken. Zo kun je dus iemand laten aanstellen die voor jullie speciaal is en die de ceremonie voor jullie persoonlijk maakt.

Om een BABS te benoemen, moet er een verzoek worden ingediend bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.  De persoon die je wilt aanstellenmoet minimaal 18 jaar zijn en staat niet onder curatele. Als het verzoek is goedkeurd, dan is deze persoon voor één dag een buitengewoon trouwambtenaar en aan deze persoon worden de richtlijnen gegeven om een geldig huwelijk te sluiten. Daarnaast is er bij de plechtigheid ook altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig die ervoor zorgt dat de ceremonie op de juiste wijze wordt voltrokken.

Er zijn kosten verbonden aan het aanstellen van een BABS en deze kosten kunnen per gemeente verschillen. Vraag bij je gemeente na hoe de procedure precies verloopt en dien het verzoek tijdig in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search